By Nanette Kraaikamp

Through painting Annemarie Vink documents everyday life, on canvas or recently on paper. Her close surroundings are the topic of almost all her paintings. In them, a human presence is always felt, whether they represent carefully picked flowers forming a colourful bouquet, a still-life of personally collected and precious objects, or a scene at the kitchen table. The personal domestic scenes are glimpses into a human life that are intimate yet familiar to everyone. Vink paints them with noticeable pleasure, playing with the visual, resulting in remarkable compositions, attention for detail and bold exciting colours. Besides, the paintings are full of contrast: sketchy and unfinished parts are interspersed with realistically painted details, sometimes with trompe l’oeuil effect.

The painterly attention to seemingly insignificant moments and subjects, such as making tea in the kitchen, the play of light on a carpet, or the smooth fabric of a satin bathrobe make you realise that beauty is hidden in small things. Vink makes these discrete visual moments literally bigger through the use of large-format paintings, but actually mainly by painting them again and again. The process of creating a painting is in that respect a very important issue in the work of Vink. The sluggish paint makes it possible for her to prolong and control these fleeting moments, to make them tangible, and thus, as it were for a moment to solidify time.


Nederlands

Door te schilderen documenteert Annemarie Vink het dagelijks leven op canvas, en meer recentelijk op papier. Haar nabije omgeving vormt veelal het onderwerp van haar schilderijen. In haar schilderijen is menselijke aanwezigheid altijd voelbaar, of het nu zorgvuldig bij elkaar gekozen bloemen betreft die samen een mooi boeket vormen, een stilleven van dierbare objecten, of een scene aan de keukentafel. De persoonlijke huiselijke taferelen bieden een kijkje in een mensenleven, en zijn zowel intiem als herkenbaar. Vink schildert haar onderwerpen duidelijk met veel plezier. Ze speelt daarbij met het visuele, wat resulteert in bijzondere composities en aandacht voor detail. Bovendien bevatten haar schilderijen veel contrastrijke elementen: schetsmatige en onvoltooide delen worden afgewisseld met realistisch geschilderde details, soms met trompe l’oeuil effect.

De schilderkunstige aandacht voor op het eerste gezicht onbetekenende momenten en onderwerpen, zoals het zetten van thee in de keuken, het lichtspel op een tapijt, of de gladde stof van een satijnen badjas, doen je realiseren dat schoonheid verscholen ligt in de kleine dingen. Vink maakt deze bescheiden onderwerpen letterlijk groter door ze te schilderen op grote formaten, maar bovenal door ze herhaaldelijk te schilderen. Het proces van het maken van een schilderij is in dat opzicht een erg belangrijk onderdeel in het oeuvre van Vink. De stroperige verf maakt het voor haar mogelijk mooie maar vliedende momenten als het ware te verlengen en te controleren, ze tastbaar te maken en op die manier de tijd te doen stollen.